Wybieram Teatr 2019 – Certyfikaty dla uczniów szkół i przedszkolaków Gminy Lubin.

Rok szkolny powoli dobiega końca, w tym roku w zupełnie innej formie i przestrzeni. Chcielibyśmy wyróżnić uczniów, którzy wzięli udział w naszym wyjątkowym projekcie WYBIERAM TEATR 2019, dlatego przekazaliśmy szkołom imienne certyfikaty potwierdzające udział dzieci i młodzieży w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów Teatru Polskiego we Wrocławiu. To niezwykłe doświadczenie pozwoliło uczestnikom zgłębić metody pracy nad sobą, wydobycia różnych emocji i zaciekawienia przedstawianą historią widza.

Jednoczenie z radością informujemy, że otrzymaliśmy dotację na 3 edycję projektu WYBIERAM TEATR 2020 i mamy nadzieję na dalszą współpracę. Sukces projektu to wspólna praca uczestników i zawodowych aktorów, która pobudza wyobraźnię, uwrażliwia na sztukę, a przede wszystkim tworzy przestrzeń na kreowanie świadomości artystycznej.

Liczba wydanych Certyfikatów dla uczestników warsztatów teatralnych z poszczególnych placówek gminnych:
– Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych: 52 certyfikaty
– Szkoła Podstawowa w Krzeczynie Wielkim: 40 certyfikatów
– Szkoła Podstawowa w Raszówce: 60 certyfikatów
– Szkoła Podstawowa w Niemstowie: 56 certyfikatów
– Szkoła Podstawowa w Siedlcach: 40 certyfikatów
– Przedszkole w Raszówce i oddział w Lubinie: 109 certyfikatów.

Gratulujemy!

Wybieram teatr