OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN swoim zasięgiem obejmuje 31 sołectw. Terenem naszego działania jest obszar gminy Lubin oraz świetlice wiejskie w miejscowościach gminy Lubin.
Ośrodek Kultury Gminy Lubin, od ponad 10 lat organizując działalność kulturalną jest dla mieszkańców gminy Lubin miejscem, w którym mogą realizować swoje pasje, rozwijać zainteresowania, integrować i tworzyć własne projekty.

To nowoczesna i prężnie działająca instytucja kultury, która nieustannie rozszerza zakres swoich działań. Uwzględniając potrzeby zarówno grup wiekowych jak i różnych środowisk, wspólnie z mieszkańcami tworzymy kulturalną mapę regionu, bogatą w wydarzenia artystyczne, ukazującą specyfikę, tradycje, walory kulturowe miejscowości, wpisujących się w magię naszej gminy.

Nasza oferta adresowana jest do wszystkich mieszkańców gminy od najmłodszych po seniorów. Współpracujemy z lokalną społecznością i wspólnie tworzymy wielopokoleniowy most wymiany doświadczeń w celu podtrzymania więzi społecznych, zachowania regionalnych tradycji i dorobku kulturowego.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!