Gmina Lubin złożyła w br. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gogołowice ”w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI. Projekt obejmuje wyposażenie zarówno kuchni jak i głównej, wielofunkcyjnej sali obiektu poprzez zakupm.in: stołów, krzeseł, urządzeń AGD i sprzętów kuchennych.
Poprzez doposażenie wyremontowanej w ubiegłym roku świetlicy wiejskiej stworzone zostaną warunki do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej, wzrostu działań na rzecz mieszkańców oraz zaspokajania ich potrzeb kulturalnych.
Program ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jego istotą jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi skutkujące zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań.
Gmina Lubin przystąpiła do programu na podstawie podjętej w dniu 31.03.2009 r. uchwały Rady Gminy. W kolejnych latach 19 wsi Gminy Lubin zdeklarowało udział w tymże programie. Sołectwo Gogołowice na podstawie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, przyjętej 21.04.2010 r. uchwałą Rady Gminy Lubin aktywnie uczestniczy w programie już drugą dekadę. W roku 2013 miejscowość Gogołowice zajęła III miejsce w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”.

dyplom dla sołectwa Gogołowice kuchnia w świetlicy wiejskiej w Gogołowicach świetlica wiejska w Gogołowicach świetlica wiejska w Gogołowicach logo Dolnego Śląska Logo Odnowa Wsi Dolnośląskiej