Na jednym ze spotkań podczas warsztatów organizowanych wiosną 2011 roku w Siedlcach zrodziła się myśl o powstaniu zespołu. Po dłuższej naradzie odbyło się spotkanie i pierwsza próba. Początkowo zespół miał się nazywać: „Siedleckie Maki” ostateczną nazwą, która została przyjęta jest nazwa: ”Siedlecka Nuta”. Zespół działa od kwietnia 2011, członkami są mieszkańcy Siedlec, instruktorem jest Wojciech Wojtałowicz. Zespół działa pod patronatem Ośrodka Kultury Gminy Lubin, który ufundował dla członków stroje okolicznościowe. Wykonuje utwory klasyczne, ludowe, biesiadne, patriotyczne i okazjonalne. Angażuje się w życie kulturalne społeczności, przygotowując program artystyczny na wieczory patriotyczne czy dożynki. Jest również współorganizatorem Święta Pieczonego Ziemniaka. ” Siedlecka Nuta” bierze udział w imprezach organizowanych na terenie Gminy Lubin i jest laureatem wielu nagród. Podczas XXIV Konkursu Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej w Górze zespół godnie reprezentował Gminę Lubin i Ośrodek Kultury Gminy Lubin, zdobywając główną nagrodę.

Zespół w 2019 r. został laureatem Aniołów Kultury Gminy Lubin w kategorii: ANIMATOR KULTURY.