Przegląd Teatru Jednego Aktora – Bliżej Teatru i Przegląd Amatorskich Form Kabaretowych – uHaHa zakończyły cykl listopadowych przeglądów teatralnych zorganizowanych w ramach Projektu WYBIERAM TEATR 2021 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W jury obydwu przeglądów zasiedli Pan Piotr Poręba reżyser, instruktor teatralny, opiekun artystyczny grupy teatralnej z Chróstnika oraz Pan Jan Olejnik- radny, sołtys miejscowości Gorzyca. Miłośnik kabaretu i teatru, wieloletni widz a także juror poprzednich edycji przeglądu.

Za doskonałe wykonanie przedstawienia „SZELMOSTWA LISA WITALISA” Nagrodę Główną 300 zł otrzymał  Szymon Wilk ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Lubinie.   Do roli lisa przygotowała go Pani Aneta Biernat.
Jurorzy docenili także wielki wkład pracy Marcina Wielebińskiego w wykonanie 10 minutowego przedstawienia „Rodzina Tralalińskich”. Młody aktor za swój występ otrzymał nagrodę w wysokości 250 zł. Całość wyreżyserował i wykonał bardzo pomysłowe rekwizyty Pan Piotr Grosman.

W przeglądzie form kabaretowych  uHaHa Jury przyznało trzy nagrody.
Nagrodę Główną – 300 zł otrzymała Oliwia Stefanowska za brawurowe wcielenie się tytułową postać w monologu „Hermenegilda” postaci  z Teatrzyku „Zielona Gęś” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

„SĄSIADKI ZE WSI”  z Osieka zostały uhonorowane nagrodą 250 zł za rolę lekarki w którą  wcieliła się Cecylia Szwedo i doskonale zagranej roli pacjentki w wykonaniu Jolanty Bartosiewicz. Aktorki są również autorkami tekstów do tego zabawnego skeczu.
Wyróżnienie w kwocie 200 zł przypadło dziecięcej grupie teatralnej Non Simplex działającej w Centrum Kultury Gminy Rudna. Występ grupy składał się z szeregu krótkich skeczów poruszających różne aspekty życia młodych ludzi. Całość przedstawienia wyreżyserowała Pani Nela Kujawska.

Na zakończenie przeglądów niezwykle uzdolniona zarówno aktorsko jak i muzycznie Oliwia Stefanowska zauroczyła całą zgromadzoną publiczność swoim mini recitalem.