Mieszkańcy gminy na koncercie zespołu Śląsk

W ramach nawiązanej współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny
mieszkańcy gminy mieli okazję obejrzeć niezwykły blisko trzygodzinny koncert pokazujący
barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju. Kalejdoskop barw i
dźwięków, taniec, śpiew i muzyka wypełniły imponujące wnętrze wrocławskiej Hali Stulecia,
jednego z największych dzieł architektury XX wieku, wpisanego na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Dwuczęściowy program „A to Polska właśnie” pełen największych
przebojów „Śląska” jak zawsze wzbudził aplauz publiczności. W akompaniamencie chóru,
baletu i orkiestry zespół wystąpił ze swoim sztandarowym repertuarem narodowych tańców
i ludowych pieśni. Były ulubione przeboje :„Karolinka”, „Szła dzieweczka”, „Hej, te nasze
góry”, „Głęboka studzienka”, „Ondraszek”. Nie zabrakło porywających tańców, na które
niezmiennie czeka publiczność m.in.: trojaka, suity rzeszowskiej, polki beskidzkiej, słynnych
„Kołomajek”, tańców Górali Podhalańskich czy kolekcji tańców narodowych. Jak zawsze
artyści stworzyli widowisko na najwyższym poziomie, który przyniósł „Śląskowi” uznanie
na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. Zespół odwiedził w sumie 44 kraje
na pięciu kontynentach, dał ponad 8 tysięcy koncertów dla ponad 26 milionów widzów.

„Cieszę się, że umożliwiliśmy mieszkańcom naszej gminy a w szczególności członkom
naszych zespołów promujących folklor uczestniczenie w niezwykłym widowisku zespołu
Pieśni i Tańca Śląsk, będącego ambasadorem polskiej kultury w świecie. Piątkowy koncert to
jedno z wielu działań kultywowania tradycji i zachowania dziedzictwa kulturowego, któryrealizujemy w naszej gminie.” – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy.