Do Ośrodka Kultury Gminy Lubin trafi ponad 113 000 złotych przeznaczonych na wyposażenie w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt w ramach projektu Konwersja Domów Kultury.

O środki w ramach projektu aplikowało 1221 wnioskodawców. Wniosek „Otwarci na świat” został bardzo wysoko oceniony, a OKGL został jednym z 200 beneficjentów projektu.

Dofinansowanie w kwocie 113 800 złotych przeznaczone zostanie na kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy oraz doposażenie multimedialne wystaw i ekspozycji. Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Otwarci na świat to trzeci wniosek, pozytywnie oceniony i dofinansowany. W tym roku Ośrodek Kultury otrzymał już wsparcie w ramach projektu Edukacja Kulturalna – Wybieram Teatr – dotacja w wysokości 30 000 złotych, Kulinaria Gminy Lubin – dotacja w wysokości 18 000 zł.

konwersja cyfrowa domów kultury