Rok 1983 – na spotkaniu 8 marca – z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń z Miłoradzic pani Janiny Radziszewskiej powstaje zespół folklorystyczny „Koniczynki”. Pierwszym choreografem i instruktorem zostaje pani Elżbieta Pakuła, od 1998 r. przejmuje opiekę nad zespołem pani Maria Chrzanowska. Pierwsza konfrontacja z doświadczonymi zespołami nastąpiła już w czerwcu 1983 r. w Chojnowie na II Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych. W sierpniu 1983 – zespół został zaproszony do sali nagrań Polskiego Radia we Wrocławiu. W swej wieloletniej działalności zespół prezentował bogaty program nie tylko w gminie i województwie, ale także w Częstochowie, Krakowie, Krzeszowicach i Bydgoszczy. Reprezentował Gminę Lubin także w Holandii i Czechosłowacji. Na 25 urodziny – w 2008 roku zespół otrzymał stroje ludowe z regionu Dolnego Śląska – które ufundowała Gmina Lubin. 09.02.2013 r. odbyły się uroczyste 30 urodziny zespołu – Perłowy Jubileusz „Koniczynek”.

Potrzeba kultywowania tradycji, obrzędów i zwyczajów polskiej wsi, wspólnego spotykania się, spędzania wolnego czasu, wreszcie wspólnego biesiadowania zdecydowała o repertuarze zespołu „Koniczynki”. Grupa prezentuje kilkadziesiąt pozycji repertuarowych, a także składanki programowe: dolnośląskie, wielkopolskie, rzeszowskie, kieleckie i pieśni obrzędowe, jak również polskie tańce narodowe i ludowe.

Aranżacją muzyczną nieprzerwanie przez 30 lat zajmuje się Franciszek Zjawin, kierownikiem organizacyjnym jest Krystyna Klimowicz. Od 2009 r. do listopada 2015 r. funkcję choreografa i kierownika artystycznego pełnił Krzysztof Kobylak (wcześniej związany z Zespołem Pieśni i Tańca Mazowsze). Jego pracę do 2018 roku kontynuowała Pani Anna Ziemba, przyciągając do zespołu najmłodsze pokolenie i prowadząc równolegle grupę dziecięcą. Aktualnie zespół ponownie prowadzi Maria Chrzanowska.