Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w sobotę odeszła Zofia Wójcik
z Miłoradzic, wieloletnia członkini zespołu folklorystycznego KONICZYNKI. Do ostatnich chwil zaangażowana w działalność zespołu, inicjatorka wielu działań kulturalnych.
Zawsze serdeczna, ofiarująca swą pomoc, doświadczenie, umiejętności oraz życiową mądrość w przedsięwzięciach podejmowanych przez władze wsi i członków zespołu.
Poruszeni śmiercią Ś.P. Zofii Wójcik wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Przyjaciołom składają dyrektor i pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Lubin.