AKTUALNY HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z AKADEMII SENIORALNEJ
Prosimy wszystkich uczestników projektu o zapoznanie się z grafikiem, a dziś rozpocznie się wysyłka smsów z zaproszeniem na poszczególne zajęcia.
rozpska zajęć z akademii senioralnej