Wszystkim Górnikom w dniu ich święta życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i bezpiecznej pracy.
Niech Wam się szczęści!