Aktualizacja harmonogramu zajęć z Akademii Senioralnej Gminy Lubin