Ośrodek Kultury Gminy Lubin po raz trzeci zrealizował na zlecenie Gminy Lubin projekt pod nazwą „AKADEMIA KOMPETENCJI SENIORALNEJ GMINY LUBIN”, którego głównym założeniem było upowszechnianie aktywności osób starszych z terenu naszej gminy poprzez organizację działań o charakterze edukacyjnym oraz rekreacyjno-ruchowym dla osób 50+.

W tym roku Seniorzy mogli uczestniczyć w zajęciach na basenie, nordic walking, nauce języka angielskiego, zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztatach tanecznych, zajęciach na zdrowy kręgosłup. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród Seniorów, przygotowano 250 certyfikatów ukończenia Akademii Senioralnej.

Uczestnikami AS mogli być mieszkańcy z terenu GL w wieku 50 lat i więcej. Każdy zainteresowany senior, aby zostać słuchaczem tejże akademii musiał wypełnić deklarację uczestnictwa w wybranych zajęciach. Zajęcia były całkowicie bezpłatne, koszt organizacji AS został sfinansowany ze środków Gminy Lubin. Aby uzyskać certyfikat ukończenia wybranego przedmiotu należało uzyskać co najmniej 60% frekwencję. Łącznie w projekcie AKADEMIA SENIORALNA GMINY LUBIN uczestniczyło 470 osób zdobywając 250 certyfikatów. Najliczniejsza grupą seniorów uczestniczących w zajęciach byli mieszkańcy Miroszowic i Chróstnika. Zajęcia na basenie i zajęcia na zdrowy kręgosłup przyciągnęły największą liczbę seniorów Gminy Lubin.

W ramach projektu odbywały się:

  • zajęcia na basenie,
  • zajęcia z nordic walking,
  • nauka języka angielskiego,
  • zajęcia na zdrowy kręgosłup,
  • zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • warsztaty taneczne