Zespół powstał z inicjatywy Ośrodka Kultury w październiku 2007 r. Od początku działalności kierownikiem artystycznym zespołu jest Witold Klocek. Repertuar zespołu jest zróżnicowany i oparty jest na pieśniach folklorystycznych, przyśpiewkach, kolędach oraz utworach współczesnych. Zespół przygotowuje repertuar na różne okazje dostosowany tematycznie. Dzięki zaangażowaniu całej grupy m.in. powstał projekt pt. „Z pieśnią przez Europę”, w którym zespół wykonuje utwory w 10 językach. Członkinie zespołu „Leśne Echo” udzielają się kulturalnie na różnych polach, m. in. działając w grupie teatralnej „Teatr Kulturka”, prezentując literaturę polską pt. „Narodowe czytanie”, udzielając się kulinarnie w Kole Gospodyń Wiejskich, tworząc lokalne rękodzieło.

Do największych osiągnięć zespołu należy zaliczyć udział w Wiosennej edycji Ludowej Listy Przebojów – Radia Wrocław w 2009 r., gdzie prezentują się wokalnie zespoły Dolnego Śląska. Zespół działa pod patronatem Ośrodka Kultury Gminy Lubin, którego celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i kulturowej. W 2016 r. zaprezentował się na Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska we Wrocławiu. Zespół „Leśne Echo” prezentuje się w nowych strojach z regionu cieszyńskiego, które zostały zakupione z funduszy unijnych.