Koło powstało w 2010 r. i regularnie spotyka się w świetlicy wiejskiej w Osieku. Celem działania koła jest budowanie kapitału społecznego oraz działalność wspomagająca integrację mieszkańców Osieka. Swoją działalność opiera na pomocy w realizowaniu indywidualnych uzdolnień, w samorealizacji współczesnych wiejskich kobiet. Pomimo różnych zainteresowań łączy je chęć upowszechniania kultury i sztuki a także podtrzymywanie tradycji narodowej. Babeczki są zawsze chętne do działania, uczestnicząc z sukcesami w wielu imprezach kulinarnych.