Koło powstało 15 września 2015 roku i obecnie liczy 18 członkiń. „Iskierki” aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym swojej wsi i nie tylko. Biorą udział w organizowaniu imprez, stołów kulinarnych integrując lokalną społeczność, m.in. Festiwalu Kapusty i Pieroga. Wielokrotnie wyróżniane i nagradzane w konkursach gminnych, powiatowych i wojewódzkich realizują swoje pasje – nie tylko kulinarne. Spotykają się w świetlicy wiejskiej w Księginicach, dzieląc się przepisami i szukając nowych inspiracji.

Koło gospodyń wiejskich Iskierka z Księginic