Realizacja projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, która opiera się na bardzo dużej współpracy z Narodowym Centrum Kultury powoli dobiega końca. Ten intensywny dla czas opiewa w różnorodną edukację i rozwój technologiczny. Nasze działania nabierają tempa i już powoli widzicie ich efekty. Hasło Otwarci na Świat stało się naszym mottem, które mobilizuje nas do działania w sposób nie tylko nowoczesny ale również dostępny. Już teraz wiemy, że efekt działań będzie długofalowy, a nasz rozwój stale będzie się zwiększał o wszystkie możliwe nowości technologiczne i marketingowe.

OTWARCI NA ŚWIAT realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.  3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury.