Wniosek o wynajem świetlicy (PDF, 907 KB)

Wniosek o wypożyczenie zastawy stołowej (PDF, 905 KB)

Wniosek o wypożyczenie stołów i krzeseł (PDF, 905 KB)

Zakres funkcjonowania i szczegółowych zasad organizacji pracy Ośrodka Kultury Gminy Lubin w świetlicach wiejskich będących w użyczeniu lub administrowaniu OKGL w obecnym reżimie sanitarnym , na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. Dz. U. poz. 964 oraz wytycznych dotyczących funkcjonowania domów , centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID-19, a także zgodnie ze Statutem OKGL.

Pobierz zarądzenie o funkcjonowaniu świetlic (PDF, 1,8 MB)