Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Anioły kultury

ZBIGNIEW KĄDZIOŁKA z Krzeczyna Wielkiego Laureat w kategorii: Animator Kultury (2016) Pan Zbigniew Kądziołka od najmłodszych lat kultywuje tradycje poprzez uświadomienie niedostrzeganych dotąd […]
Czytaj więcej…