Ośrodek Kultury Gminy Lubin

Akademia Senioralna 2020

10 lutego 2020 r. rusza I semestr V edycji Akademii Senioralnej Gminy Lubin.

Zajęcia dla seniorów 50+ realizowane są zgodnie z zainteresowaniami uczestników. Zajęcia oferowane w V edycji:

  • język angielski (w I i II semestrze),
  • język francuski (w I i II semestrze),
  • basen – aerobik w wodzie i elementy pływania (w I i II semestrze),
  • nordic walking (w I semestrze),
  • Krav Maga (w I semestrze),
  • aerobik/stretching (w I i II semestrze),
  • warsztaty taneczne (w I i II semestrze),
  • obsługa smartfona (w I i II semestrze),
  • zdrowy kręgosłup (w II semestrze),
  • trening pamięci (w II semestrze).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Lubin oraz na basenach w Lubinie.

Jednocześnie przypominamy, że w zajęciach Aerobik w wodzie i elementy pływania mogą brać udział osoby, które uczestniczą w innych zajęciach w ramach Akademii Senioralnej
(minimum 1), a trzy nieobecności na zajęciach spowodują wykreślenie z listy uczestników tych zajęć.

Wszelkie informacje na temat działań Akademii Senioralnej pod nr tel. 76/845-59-86,
e-mail akademiasenioralna@okgminalubin.pl lub w Ośrodku Kultury Gminy Lubin – pok. 310.