Ośrodek Kultury Gminy Lubin

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKADEMII SENIORALNEJ

Zajęcia w ramach Akademii Kompetencji Senioralnych, działającej od 2016 roku skierowane są dla mieszkańców Gminy Lubin, którzy ukończyli 50 lat. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Lubin oraz na basenach w Lubinie. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na każdą kolejną edycję przeprowadzany jest nowy nabór w styczniu i lutym. Każdy uczestnik co roku wypełnia nową deklarację uczestnictwa w poszczególnych zajęciach.

W związku z różnym zainteresowaniem poszczególnych zajęć o możliwość uczestnictwa można dowiadywać się przez cały okres trwania Akademii w Ośrodku Kultury Gminy Lubin pod nr tel. 76 844-82-33 lub w pok. 310.

W zajęciach Aerobik w wodzie i elementy pływania mogą brać udział osoby, które uczestniczą w innych zajęciach w ramach Akademii Senioralnej (minimum 1), a trzy nieobecności na zajęciach spowodują wykreślenie z listy uczestników tych zajęć.

Akademia organizuje zajęcia obejmujące poniższe profile tematyczne w okresach :

I semestr: luty – czerwiec

II semestr: wrzesień – grudzień

  • język angielski w trzech stopniach zaawansowania (początkowy, średniozaawansowany, zaawansowany)
    – zajęcia w II semestrach
  • basen – aerobik w wodzie i elementy pływania – zajęcia w II semestrach
  • warsztaty taneczne – zajęcia w I semestrze
  • nordic walking – zajęcia – w I semestrze
  • warsztaty komputerowe – w I semestrze
  • zdrowy kręgosłup – zajęcia w II semestrze

W 2019 roku Akademia poszerzyła swoją ofertę o nowe zajęcia:

  • samoobrona – zajęcia w II semestrze
  • trening pamięci – zajęcia w II semestrze

Wszelkie informacje na temat działań Akademii Senioralnej pod nr tel. 76/845-59-86,
e-mail akademiasenioralna@okgminalubin.pl lub w Ośrodku Kultury Gminy Lubin – pok. 310.

Do pobrania: DEKLARACJA AS 2019